Společnosti ve skupině ABC Data:
Aktuální ceny akcií ABC Data S.A.:

Telefonní čísla a e-maily


Hlavní kontakt


Juliána Šimcová
Recepce

T: +420 233 091 111, +420 233 091 611
E: abcdata@abcdata.eu

     
 

 

Zákaznický servis


Jana Krásová
Vedoucí zákaznického servisu

T: +420 233 091 622
E: jana.krasova@abcdata.eu

 

Olga Fantová
Zákaznický servis

T: +420 233 091 125
E: olga.fantova@abcdata.eu
 

 

         

E: zakaznicky.servis@abcdata.eu

 

 

   

 

Podpora IT


Ondřej Sýkora

Administrátor obchodních systémů

T: +420 233 091 678
E: ondrej.sykora@abcdata.eu
E: podporaIT@abcdata.eu

 

 

 
 

 

Obchodní oddělení


T: +420 233 091 615
E: sales@abcdata.cz

 

Marketing


Jana Křístková
Marketing Team Leader

T: +420 233 091 677
E: jana.kristkova@abcdata.eu

 

Vladimír Hajník
Grafik

T: +420 233 091 123
E: vladimir.hajnik@abcdata.eu

 


 

         

E: marketing@dataabcdata.eu

 

       

 

Ekonomické oddělení


Jaroslava Šilhová Maťhová
Head of Accounting

T: +420 233 091 623
E: jaroslava.silhovamathova@abcdata.eu     

 

Jiřina Tomanová
Bookkeeper

T: +420 233 091 625
E: jirina.tomanova@abcdata.eu

 

 

Iveta Malcová
Bookkeeper

T: +420 233 091 624
E: iveta.malcova@abcdata.eu