Společnosti ve skupině ABC Data:
Aktuální ceny akcií ABC Data S.A.:

ABC Data tým


Správní rada

Ilona Weiss
Předsedkyně představenstva
Ilona Weiss - Předsedkyně představenstva

Předsedkyně představenstva od 1.1.2015. V letech 2012–2014 plnila funkci místopředsedkyně představenstva ve společnosti ABC Data S.A. V letech 2010–2012 plnila funkci místopředsedkyně představenstva ve společnosti Sygnity S.A. V letech 2008–2010 působila jako finanční ředitelka ve společnosti Sage Sp. z o.o., kde byla odpovědná za strategické a provozní řízení financí skupiny v Polsku. V letech 2006–2008 byla finanční manažerkou v Alcatel-Lucent Sp. z o.o. Po globálním sloučení Alcatel-Lucent v roce 2006 se stala finanční manažérkou odpovědnou za sjednocení účetního výkaznictví ve sloučených společnostech v Polsku a jejich konsolidaci. V letech 1993–1996 pracovala u společnosti Telekomunikacja Polska SA, kde se podílela na vytváření investičních a rozvojových plánů. V roce 1992 pracovala pro banku Bank Handlowy w Warszawie S.A.


Byla předsedkyní dozorčí rady Sygnity Europe sp. z o.o. (2012), místopředsedkyní dozorčí rady Max Elektronik SA (2010–2012), členkou dozorčích rad společností: Winuel SA (2010), PB Polsoft sp. z o.o. (2010–2011) a Sygnity Technology sp. z.o.o. (2010–2011).

Vystudovala Fakultu ekonomických věd a managementu Univerzity Mikuláše Kopernika v Toruni. Má také celosvětově uznávané kvalifikace v oblasti finančního řízení ACCA (Londýn).

Od roku 2003 je členkou mezinárodní organizace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). V roce 2010 byla zvolena prezidentkou ACCA Polsko a členkou Celosvětového fóra pro finanční výkaznictví (Corporate Reporting Global Forum). Byla lídrem projektu a spoluautorkou Dobré praxe výborů pro audit v Polsku.

Juliusz Niemotko
Místopředseda představenstva
Juliusz Niemotko - Místopředseda představenstva

Místopředseda správní rady ABC Data S.A.  od 1. ledna 2015. V roce 2008 - 2014, působil jako generální ředitel polské dceřiné společnosti Acer. V roce 2001 - 2007 pracoval ve společnostech Compaq a HP, kde byl vedoucím projektů zabývajících se montáží počítačů na několika rozvíjejících se trzích (tj Jižní Afrika a Saudská Arábie). V roce 1994 - 2001 působil v Profi-dat Sp. z o.o. ve Štětíně, kde spoluzaložil oddělení specializované na vývoj aplikací, které vytvářelo speciální aplikace určené pro bankovnictví a pojišťovnictví.


Vystudoval na Technické univerzitě v Štětíně Fakultu elektrotechniky. Získal titul MBA na Varšavské univerzitě a na University of Illinois v Urbana-Champaign.

Andrzej Kuźniak
Místopředseda představenstva
Andrzej Kuźniak  - Místopředseda představenstva

Andrzej Kuźniak se stal místopředsedou představenstva společnosti ABC Data 8. dubna 2015. V roce 2012 – 2015 Andrzej Kuźniak působil jako předseda správní rady APN Service sp. z oo, kde byl odpovědný za prodej a marketing v Polsku, vyjma období od září 2013 do listopadu 2013, kdy zastával pozici Country Manager ve společnosti TomTom. V roce 2005-2011 působil ve společnosti Toshiba Europe GmbH Sp. z o.o. v Polsku jako regionální generální ředitel zodpovědný za rozvoj společnosti ve střední Evropě (Polsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko). V roce 2002-2005 působil ve společnosti Karen Notebook SA jako obchodní ředitel a poté jako předseda správní rady, kde byl zodpovědný za vývoj a implementaci obchodních strategií týkající se showroomů v nákupních centrech. V 1995-2002 Andrzej Kuźniak pracoval pro Techmex SA, kde zodpovídal za projekty související s rozvojem obchodních kanálů a řízením vztahů s dodavateli. V roce 1989-1994 byl asistentem na Slezské technické univerzitě na oddělení Organizace a Managementu na Fakultě hornicko-geologické.

Andrzej Kuźniak vystudoval fakultu hornicko-geologickou na Slezské technologické universitě. Absolvoval European Champion Training Toscano (Toshiba Sigma Consultancy) a Stock Exchange Training for Boards  - Neumann Institute.

Maciej Piotr Kowalski
Místopředseda představenstva
Maciej Piotr Kowalski - Místopředseda představenstva

Maciej Piotr Kowalski je investičním partnerem v MCI Management. Má skoro 10 let zkušeností v investičním bankovnictví a poradenských společnostech.  Vedl transakce prodejů, nákupů a fúzí v Polsku a ve střední a východní Evropě, v Německu a zemích bývalého SNS. V roce 2008-2010 a 2011-2014 spolupracoval s CAG, společností vedoucí transakční poradenství, kde vedl transakce v soukromém i veřejném sektoru telekomunikací, internetu, e-komerce, distribuce, maloobchodu, infrastruktury, průmyslu, potravinářství, obnovitelných zdrojů energie, včetně prodeje většiny polských energetických partnerů (předního vývojáře a provozovatele větrných farem) společnosti Polenergia. V roce 2010-2011 působil jako M&A Manager v Orange Polska, kde byl zodpovědný za koordinaci M&A projektů, zároveň byl členem týmu, který je zodpovědný za prodej Emitel (vedoucí provozovatele telekomunikační infrastruktury v Polsku). Svou kariéru zahájil v týmu pro korporátní finance v mezinárodní poradenské společnosti Deloitte. Vystudoval ekonomickou vysokou školu, obor finance a bankovnictví a doktorské studium na katedře managementu a financí taktéž na ekonomické vysoké škole.Dozorčí rada

Ulrich Kottmann
Předseda dozorčí rady

V letech 1983–1986 byl zaměstnancem finančního oddělení Computervision Production GmbH. Od roku 1986 do roku 1996 pracoval u firmy Compaq Computer EMEA HQ, Mnichov, kde zastával různé vedoucí funkce ve financích, controllingu a strategickém plánování pro území s obratem cca 500 mil. USD. Jako člen týmu pro rozvoj podnikání ve firmě Compaq, byl aktivně zapojen do průkopnických vstupů na různé trhy a do rozvoje více než 15 poboček v Evropě, Africe a na Blízkém východě a také do řízení rychlé a masivní obchodní expanze. Od počátku 90. let byl členem vedení, které se zabývalo rozvojem podnikání ve střední a východní Evropě. V letech 1996 až 2000 pracoval jako nezávislý konzultant hlavně v oblasti rozvoje podnikání a strategických projektů pro různé výrobce z oboru IT ve střední a východní Evropě. V roce 2000 založil společnost Process4E S.A. (od roku 2005 pod názvem Update CRM S.A.) a řídil tuto společnost do března 2008, přičemž realizoval různorodé projekty: strategické projekty na polském IT trhu, řízení projektů po fúzi firem pro 2 IT firmy (více než 100 zemí) obchodované na NASDAQ, rozvoj konzultačních služeb v oblasti řízení obchodních procesů se zvláštním zohledněním CRM, prodeje a zavádění CRM softwaru. V roce 2008 zakoupil většinu akcií Clix Software Sp. z o.o., čelního výrobce CRM softwaru pro firmy SMB a od té doby je mentorem společnosti.

Absolvoval studium v oboru inženýrství a řízení obchodu na Univerzitě aplikovaných věd v Esslingenu v Německu.

Tomasz Czechowicz
Člen dozorčí rady, propojený s MCI Management S.A.

V letech 1990–1998 spoluzakladatel a předseda představenstva společnosti JTT Computer S.A., kterou dovedl na vedoucí pozici mezi polskými výrobci osobních počítačů a distributory IT a jejíž cena je více než 100 milionů dolarů. Od května 1998 zakladatel a předseda představenstva Skupiny MCI. Od vstupu na Burzu cenných papírů ve Varšavě v roce 2001 se portfolio investic MCI rozrostlo z cca 32 mil. PLN na více než 820 mil. PLN.

Tomasz Czechowicz je mimo jiné nositelem četných prestižních ocenění.

  • Nejlepší manažer roku 2007 – cena udělena za úspěšnou realizaci strategie Skupiny MCI – je důkazem, že Tomasz Czechowicz je jedním z nejefektivnějších manažerů inovativní ekonomiky v regionu Nové Evropy.
  • Již v roce 2001 udělilo Světové ekonomické fórum v Davosu Tomaszi Czechowiczovi titul Globální lídr zítřka za neobyčejný cit pro trh, profesionalitu, vizi a podnikatelskou efektivitu.
  • Titul jednoho z deseti nejvlivnějších lidí evropského internetu v žebříčku TOP 10 časopisu Business Week v roce 2000.

Absolvent Vysokého učení technického ve Vratislavi, Ekonomické university ve Vratislavi a programu Executive MBA Hlavní obchodní školy ve Varšavě a University of Minnesota.

Cezary Smorszczewski
Člen dozorčí rady, propojený s MCI Management S.A.

Vystudoval Hygienickou a vodní fakultu Varšavské technické univerzity v roce 1991 a Fakultu administrativy a práva na Varšavské univerzitě v roce 1993. V roce 1998 získal titul Master of Business Administration na Graduate School of Business University of Chicago v USA. Roku 1993 absolvoval postgraduální studium v oblasti mezinárodního obchodního práva na evropské univerzitě v Turíně. V roce 1995 získal švýcarské vládní stipendium na švýcarském institutu srovnávacího práva v Lausanne. Poté roku 1996 dokončil kurz na investičního poradce a školení v oblasti úvěrových derivátů a strukturálního financování organizovaný Merill Lynch v New Yorku.

Profesní zkušenosti:

Jeho profesionální kariéra začala v roce 1992, kdy působil jako asistent v advokátní kanceláři VinsonElkins. Od prosince 1992 do prosince 1993 působil v Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (polská ropná a plynárenská společnost). Od ledna 1994 do září 1995 pracoval v oddělení kapitálových investicí a úvěrů v Bank Handlowy ve Warszawie. Vedle své profesionální kariéry, v letech 1992 - 1997, pokračoval ve své akademické dráze jako asistent na Institutu pro mezinárodní, občanské a obchodní právo na univerzitě ve Varšavě. V říjnu 1995 se stal zástupcem ředitele odboru pro kapitálové trhy v bance Pekao S.A. Poté dohlížel na práci firemní a mezinárodní bankovní divize jako místopředseda správní rady. V letech 2004-2007 byl odpovědný za mezinárodní operace společnosti PKN Orlen S.A., řídil největší kapitálové investice v České republice a Litvě. V roce 2007 se stal jedním ze zakladatelů bankovního projektu Alior, kde byl zodpovědný za operace, IT a podnikové bankovnictví. Po primární emisi akcií banky Alior v roce 2013 zahájil své vlastní podnikání v oblasti finančních služeb a M&A trhu. Od března 2014 je předsedou správní rady MCI Management S.A.

Ireneusz Wojciech Dąbrowski
Místopředseda dozorčí rady

Od roku 1976 do roku 1979 Ireneusz Dąbrowski působil jako vývojář operačních systémů ve společnosti Zakłady Systemów Mini Komputerowych ve Varšavě. Od roku 1979 do roku 1985 pracoval jako vědecký pracovník v Ústavu průmyslové automatizace Varšavské technologické univerzity, zde se specializoval na digitální řízení probíhajících procesů. V roce 1986 se podílel na založení jedné z prvních soukromých počítačových společností v Polsku, SPTK Comtech a Comtech Sp. z oo, a stal se v této společnosti členem správní rady. V roce 1993 nastoupil do společnosti DHI Sp. z oo, která v důsledku majetkových změn provedených ve společnosti Computer 2000 Polska byla transformována v roce 1999 na Tech Data Polska, tedy na druhého největšího světového IT distributora hardwaru a softwaru. V roce 1996-2011 působil jako generální ředitel a člen správní rady v polské pobočce společnosti. V letech 1998-2002 a 2008-2011 působil jako regionální ředitel zodpovědný za činnost společnosti Tech Data v regionu střední a východní Evropy, a byl také členem Evropské rady společnosti Tech Data. Prodej EMEA společnosti v roce 2011 přesáhl 12 miliard EUR. Od roku 2011 působil jako nezávislý trenér, rádce a obchodní poradce. V roce 2013 se stal partnerem a obchodní ředitel ve společnosti ComCERT SA, což je první polská společnost nabízející IT bezpečnostní služby, a zejména Computer Emergency Response Team (CERT) služby.

V roce 2001-2005 byl viceprezident polské komory informačních technologií a telekomunikace (PIIT) a předsedal také v letech 2006-2007 Radě PIIT. Za svou práci v Radě PIIT byl vyznamenán Stříbrným křížem za zásluhy prezidentem Polské republiky. Od roku 2012 pracoval jako publicista počítačového časopisu CRN.

Ireneusz Wojciech Dąbrowski vystudoval na katedře přesné mechaniky na Varšavské technické univerzitě. Absolvoval také jednoroční kurz záložního důstojníka v hodnosti podporučíka polské armády.

Nevres Erol Bilecik
Člen dozorčí rady

V letech 1986–1988 pracoval jako systémový analytik u Nixdorf Computer. V roce 1989 založil společnost Index A.S. v Turecku, v níž plní dodnes funkci předsedy představenstva. V kapitálové skupině vytvořené společností Index A.S. je také předsedou představenstva společností Index Bilgisayar A.S., Despec A.S., Datagate A.S., Neteks A.S, Neotech A.S. a Teklos A.S. Pan Nevres Erol Bilecik je také předsedou Turkish Information Technology Industrialists & Businessmen Association.

Je absolventem Istambul Technical University v oboru počítačového inženýrství.