Vážení obchodní partneři, oznamujeme Vám, že v ABC Data s.r.o. Česká republika, IČO: 256 88 987 nebude od 28.2.2019 možné zadat a přijmout žádnou objednávku na zboží.

V případě řešení reklamací, vratek zboží a vystavení dobropisů, kontaktujte prosím společnost
Český servis, a.s., kontaktní e-mail: rmaabcdata@ceskyservis.cz

ABC Data